Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

Terapia

TERAPIA
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu umożliwia mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej. Dostępne w Domu Pomocy pracownie dają możliwość wieloaspektowej aktywizacji mieszkańców poprzez terapię zajęciową. Różnego rodzaju aktywności w czasie wolnym mogą wpłynąć na pozytywne poczucie własnej wartości jak i znalezienie sensu życia. Dlatego personel wspiera mieszkańców w konstruktywnym spędzaniu czasu wolnego, co wpływa na poprawę, jakości życia w wymiarze somatycznym, psychicznym i społecznym. Jednak zmiany te mogą wystąpić w sytuacji, gdy aktywność w/w będzie podejmowana przez mieszkańca z własnej woli, nawet osoby mniej sprawne fizycznie mogą być aktywne np. komunikowanie się z innymi, przyjmowane wizyt itp.

W naszym DPS realizuje się trzy podstawowe rodzaje terapii:

 1. Ergoterapię             – terapia pracą
 2. Socjoterapia            – terapia psychologiczna (indywidualna)
 3. Arteterapia.

Organizacja tych rodzajów terapii w naszym DPS jest uzależniona od aktualnych potrzeb i przede wszystkim możliwości mieszkańców. Zajęcia są dobrowolne i dostępne dla wszystkich. Prowadzone są zarówno indywidualnie jak i grupowo.
 

W pracowniach stosowane są n/w formy terapii:

 1. Ergoterapia - w ramach ergoterapii oprócz ćwiczeń ruchowych, nauki czynności związanych z samoobsługą, podopieczni mają możliwość wykonywania prac technicznych (zbijanie, przycinanie ramek do obrazów, itp.), które ćwiczą motorykę, rozwijają zdolności manualne oraz kreatywność.
 2. Krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, reperowanie odzieży, zabawkarstwo, przygotowywanie elementów scenografii do występów artystycznych
 3. Farmakoterapia – polega na nadzorze przyjmowania leków, obserwacji
  i poradnictwie na temat stanu zdrowia, pogadanki dot. zdrowego stylu życia, wyjścia z mieszkańcami do szpitala, przychodni, poradni, zajęcia mające na celu podniesienie sprawności fizycznej i utrzymaniu dobrej kondycji

W DPS w Tarnobrzegu prowadzone są zajęcia z:

 1. Ludoterapia – udział w grach i zabawach (gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne), filmoterapia, organizacja imprez okolicznościowych, wycieczek), to ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem gier i zabaw tak, aby nie tylko poprawiały stan chorego, ale także sprawiały mu dużo przyjemności.
 2. Gry świetlicowe – (ping pong, karty, szachy, warcaby), zabawy na świeżym powietrzu, zabawy z konkursami uczą, usprawniają fizycznie i psychicznie podopiecznych, ale przede wszystkim pozwalają im odreagować i oderwać się od trosk życia codziennego;
 3. Biblioterapia – czytanie prasy, książek, pogadanki, dyskusje, prowadzenie kroniki i albumów;
 4. Muzykoterapia – słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, kolęd, przyśpiewek ludowych, muzykowanie grupowe;
 5. Teatroterapia – nauka tekstu wierszy itp. występowanie na scenie podczas przeglądów i imprez integracyjnych w regionie;
 6. Silwoterapia – terapia polegająca na kontakcie z przyrodą, dla mieszkańców naszego DPS organizowane są wycieczki i spacery w najbliższą okolicę w celu obserwacji roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Mieszkańcy z takich wędrówek przynoszą materiały (szyszki, liście, kasztany, żołędzie, itp.), które wykorzystywane są do prac plastycznych wykonywanych w ramach terapii zajęciowej, to nie tylko ruch na świeżym powietrzu, ale także doskonały relaks i odpoczynek  a odpoczynek w cieniu drzew, przysłuchiwanie się szumom wiatru, wspólny śpiew, delektowanie się pięknem przyrody łagodzi stany napięcia emocjonalnego, poprawia nastrój, przeciwdziała depresji, integruje mieszkańców;
 7. Hortiterapia – ogrodolecznictwo polega na wykonywania czynności porządkowo – estetycznych wokół budynku i ogrodzie DPS, wpływa to pozytywnie na samopoczucie i proces rehabilitacji., uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem;
 8. Rozmowa terapeutyczno– psychologiczna – ma na celu zbudowanie kontaktu
  z mieszkańcem, udzielenie pomocy podopiecznym i rodzinie, rozwiązywanie problemów, pomoc w załatwianiu spraw osobistych. W miarę możliwości mieszkańców są prowadzone treningi umiejętności społecznych tj. aktywnego słuchania, rozmawiania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, treningi funkcji poznawczych;
 9. Arteterapia kształtuje cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i stanowisko pracy oraz uczą współdziałania w grupie, wszystkie umiejętności nabyte w ten sposób mają doprowadzić do osiągnięcia przez podopiecznych maksymalnej samodzielności i zaradności wynikających z życia codziennego – w DPS arteterapia realizowana jest poprzez:
 • zajęcia plastyczne – malowanie, rysowanie, zdobnictwo, dekoratorstwo przedmiotów, prace stolarskie
 • robótki ręczne – haftowanie, szydełkowani, wyszywanie, tkanie gobelinów i kilimów, patchworki, robienie na drutach, collage, decoupage
 • wykonywanie okolicznościowych i świątecznych stroików, kartek i ozdób.


Aktywizacja uczestników terapii zajęciowej obejmuje wszystkie możliwe zakresy tj. od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych osób.
Dom w zakresie usamodzielniania się mieszkańców, prowadzi pracę mającą na celu rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych poprzez korzystanie z pomocy rehabilitantów i sprzętu rehabilitacyjnego. Mieszkańcy są zachęcani do spacerów na świeżym powietrzu, do wykonywania gimnastyki na miarę ich możliwości. Wymienione zajęcia terapeutyczne dają pozytywne efekty. Mieszkańcy coraz lepiej radzą sobie  ze swoimi problemami. Stają się bardziej komunikatywni i zadowoleni z życia. Lepiej układają im się stosunki z rodziną i otoczeniem.

Zegar

strona MOPR