Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Opieka
Mieszkańcom domu w zależności od sprawności udzielana jest pomoc w wielu czynnościach np. przy ubieraniu się, myciu, jedzeniu, wyjściu na spacer, wyjściu do lekarzy specjalistów . Pomoc w tych czynnościach udzielają pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Mieszkańcy na terenie domu korzystają z opieki lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pielęgniarek opieki długoterminowej oraz rehabilitacji domowej. W sytuacjach wymagających konsultacji specjalistów mieszkańcy korzystają z nich, na terenie domu (wizyty domowe), albo (częściej)  w przychodniach specjalistycznych. Mieszkańcy korzystają z następujących poradni: diabetologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, gastrologicznej, psychiatrycznej, reumatologicznej, laryngologicznej, stomatologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, urologicznej, ginekologicznej i poradni leczenia bólu.

Wyjazdy z mieszkańcami do specjalistów odbywają się na bieżąco zgodnie z zaleceniami i skierowaniami od lekarza rodzinnego, częstotliwość wyjazdów to nawet kilka razy w tygodniu w tym wyjazdy poza Tarnobrzeg np. Stalowa Wola, Lublin, Rzeszów, Kraków. Nasz dom zapewnia pielęgnację dostosowaną do niepełnosprawności i wieku mieszkańca.

Profilaktyka zdrowia
Mieszkańcy korzystają również z profilaktyki zdrowia. Na terenie domu są organizowane spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, ale umożliwiamy również mieszkańcom badania profilaktyczne oferowane przez różne instytucje w mieście np. podczas happeningów, czy imprez lokalnych takich. 

Sprawy osobiste
Dom zapewnia pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców. Każdy mieszkaniec ma zapewnioną opiekę pracownika pierwszego kontaktu oraz pracownika socjalnego którzy pomagają w dokonywaniu drobnych zakupów, kontaktowaniu się z rodziną i z różnorodnymi instytucjami, w tym:  MOPR, OPS, PCPR, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności, NFZ, PFRON, Policja, ZUS i KRUS, Urząd Skarbowy, Przychodnie Specjalistyczne, Komornik Sądowy.

Zegar

strona MOPR