Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.10.2009r. nr S.I-9013-8/09 zezwalającej Gminie - Miasto Tarnobrzeg na prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle somatycznie chorych. 

Placówka zapewnia całodobową wykwalifikowaną opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. 

Aktem prawnym regulującym zadania, prawa i obowiązki mieszkańców, organizację
i działalność DPS jest Statut Domu zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LV/648/2006 z dnia 27.07.2006r.

Dom pomocy społecznej działa zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (z póź.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (z póź.zm.)

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu zapewnia opiekę mieszkańcom w zakresie:
potrzeb bytowych
:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie, utrzymanie czystości,

usług opiekuńczych polegających na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacji niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

usług wspomagających, polegających na:

                                      - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
                                      - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
                                      - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych.

Zegar

strona MOPR