Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

AKTUALNOŚCI:

#SZCZEPIMYSIE - akcja informacyjna dotycząca promocji szczepień przeciwko COVID-19

Utworzono dnia 28.07.2021

Szanowni Państwo! Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 włącza się aktywnie w akcje promowania szczepień przeciwko Covid-19 pod nazwą #SZCZEPIMYSIE. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników będziemy informować o akcji nie tylko...

czytaj dalej na temat: #SZCZEPIMYSIE - akcja informacyjna dotycząca promocji szczepień przeciwko COVID-19

GRANT na wsparcie DPS w Tarnobrzegu w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Utworzono dnia 12.10.2020

 

Projekt „Lepsze jutro w DPS w Tarnobrzegu”

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7, otrzymał grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Dnia 24.09.2020 r. w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienionkę a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Pana Dariusza Bożka i Skarbnik Miasta Panią Urszulą Rzeszut o powierzenie grantu na kwotę 293 765,00 zł pn. „Lepsze jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu", i jest realizowany w okresie od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.

Przewidziane w projekcie działania mają charakter odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w województwie podkarpackim.

Sytuacja epidemiologiczna związana z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej, którymi są m.in. osoby starsze i chore, będące w grupie szczególnego ryzyka, jak również dla pracowników tych placówek. Dlatego dla ograniczenia pandemii i uniknięcia zakażenia konieczne jest zapewnienie mieszkankom, a także personelowi DPS niezbędnych środków ochrony osobistej oraz innych form wsparcia pomocnych w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.

Wybrane formy wsparcia realizowane przez DPS w Tarnobrzegu to m.in.:

  • dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego,
  • zatrudnienie dodatkowej kadry pracującej bezpośrednio z mieszkańcami DPS,
  • środki ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców DPS,
  • sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do dezynfekcji budynku (lampy bakteriobójcze przepływowe, generator ozonu, zamgławiacz ULV), łóżka składane wraz z materacami, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, termometry bezdotykowe, itp.,
  • sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek.

http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/dps-przy-kurasia-z-grantem-na-lagodzenie-skutkow-pandemii,2677.htm

czytaj dalej na temat: GRANT na wsparcie DPS w Tarnobrzegu w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT COVID-19 z dnia 01.10.2020r.

Utworzono dnia 10.10.2020

KOMUNIKAT COVID-19 z dnia 01.10.2020r.
 

Informujemy, że z dniem 1 października 2020r. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 zostaje zamknięty DO ODWOŁANIA dla wszystkich osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia funkcjonowania działalności placówki, w tym również dla odwiedzających mieszkańców DPS.

Decyzja podyktowana jest zmieniającą się dynamicznie sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 i wydawanymi w tym zakresie rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Podkarpackiego i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 15 821 32 54

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej
Maria Wrzos

Zegar

strona MOPR